Your browser is old and dusty. Try Google Chrome!

Details for slr1789

ORF slr1789
Accession NP_440124.1
Symbol
Category unknown protein
Definition Unknown
Regulatory function No
External resources CyanoBase, KEGG, NCBI

Promoter profile

Table filtering
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value
NP_441418.1_6 Reverse -143 -162 -30.4831 0.28
NP_441453.1_7 Reverse -332 -339 13.4121 0.23
NP_441818.1_9 Reverse -159 -178 -9.63698 0.291
NP_441675.1_4 Forward -125 -106 4.52268 0.254
NP_441675.1_4 Forward -386 -367 4.32602 0.257
NP_442062.1_3 Forward -388 -369 -2.16383 0.269
NP_442602.1_3 Reverse -339 -358 -3.73712 0.289
NP_440273.1_1 Reverse -106 -125 13.0342 0.243
NP_441434.1_1 Forward -122 -108 8.22393 0.26
NP_441434.1_1 Forward -383 -369 7.65097 0.267
NP_441738.1_4 Forward -174 -155 6.4893 0.203
NP_441025.1_5 Forward -397 -383 14.3559 0.264
NP_442111.1_3 Forward -90 -77 12.2847 0.294
NP_441077.1_6 Reverse -55 -71 2.31983 0.286
NP_440642.1_10 Forward -36 -22 3.14559 0.277
NP_440642.1_10 Reverse -321 -335 2.8506 0.277
NP_440642.1_10 Forward -266 -252 1.86729 0.287
NP_442296.1_5 Forward -177 -158 0.58944 0.289
NP_442599.1_4 Forward -352 -333 12.1925 0.259
NP_442653.1_1 Forward -371 -352 -0.000545616 0.29
NP_441317.1_4 Forward -40 -26 17.0077 0.136
NP_440203.1_5 Forward -180 -170 9.22267 0.268
NP_441377.1_5 Forward -94 -75 16.6174 0.163
NP_442690.1_1 Forward -125 -106 -13.5702 0.264
NP_442690.1_1 Forward -377 -358 -15.2418 0.28
NP_440138.1_6 Forward -169 -150 0.686995 0.294
NP_441913.1_1 Forward -263 -247 12.9485 0.294
NP_441294.1_7 Forward -193 -179 8.96266 0.269
NP_440377.1_1 Forward -384 -367 13.0131 0.249
NP_441369.1_2 Forward -335 -316 -8.65367 0.0772
NP_442996.1_1 Reverse -367 -386 6.15881 0.246
NP_442004.1_6 Reverse -174 -188 1.37622 0.29
NP_440260.1_8 Forward -273 -255 -3.81576 0.257
NP_442281.1_1 Forward -157 -143 4.03056 0.21
NP_441079.1_7 Reverse -366 -385 -4.03287 0.241
NP_442933.1_2 Reverse -56 -74 9.74216 0.257
NP_442933.1_2 Reverse -18 -36 5.54052 0.295
NP_442970.1_1 Forward -373 -359 9.27434 0.277
NP_442970.1_3 Reverse -106 -124 15.7839 0.159
NP_442313.1_3 Forward -147 -128 8.65258 0.224
NP_442063.1_9 Forward -371 -352 2.94938 0.267
NP_442719.1_2 Forward -315 -297 -2.73484 0.192
NP_442808.1_1 Forward -190 -180 3.8145 0.222
NP_442718.1_1 Forward -97 -78 7.96426 0.17
NP_442593.1_9 Forward -305 -286 18.7 0.257
NP_441036.1_8 Reverse -208 -218 5.87989 0.253
NP_441433.1_8 Forward -269 -250 1.47442 0.236
NP_440084.1_8 Forward -381 -367 18.4416 0.161
NP_442183.1_1 Reverse -312 -326 3.73617 0.299
NP_441655.1_5 Reverse -162 -181 20.354 0.046
NP_442347.1_2 Forward -188 -179 4.0313 0.284
NP_442347.1_2 Reverse -214 -223 3.44131 0.284
NP_442594.1_8 Forward -239 -220 1.57275 0.299
NP_442998.1_5 Forward -129 -119 7.94484 0.278
NP_442998.1_5 Forward -358 -348 7.25653 0.298
NP_442998.1_10 Forward -274 -267 10.2655 0.0946
NP_440899.1_1 Forward -357 -338 9.38336 0.214
NP_441449.1_8 Forward -93 -74 13.5982 0.286
NP_442007.1_8 Forward -223 -205 10.2448 0.258
NP_442158.1_2 Forward -127 -108 14.9441 0.256
NP_440026.1_4 Reverse -171 -190 8.65258 0.264
NP_440306.1_8 Reverse -111 -130 10.1267 0.147
NP_440306.1_8 Reverse -372 -391 -0.39464 0.22
NP_442327.1_3 Forward -125 -106 14.8486 0.158
NP_442484.1_2 Forward -181 -162 -1.7705 0.298
NP_439996.1_9 Reverse -318 -337 8.65176 0.284
NP_441138.1_5 Forward -30 -17 6.93719 0.261
NP_440378.1_1 Reverse -171 -190 11.5042 0.162
NP_440344.1_10 Forward -196 -179 -12.4492 0.254
NP_442147.1_7 Reverse -150 -169 8.06259 0.288
NP_440052.1_3 Forward -375 -356 15.4374 0.27
NP_442807.1_10 Forward -252 -238 13.2743 0.246
NP_442845.1_2 Reverse -306 -320 4.62115 0.256
NP_442710.1_7 Forward -385 -366 -1.74448 0.224
NP_442710.1_7 Reverse -34 -53 -7.03052 0.294
NP_442710.1_7 Reverse -368 -387 -7.41496 0.295
NP_442710.1_7 Forward -387 -368 -7.41496 0.295
NP_440673.1_3 Forward -137 -130 9.08556 0.202
NP_441714.1_2 Forward -263 -245 21.5536 0.0905
NP_441052.1_2 Reverse -229 -239 0.471689 0.257
NP_441086.1_3 Forward -378 -359 6.61707 0.276
NP_441004.1_1 Reverse -155 -174 -4.32711 0.169
NP_440296.1_6 Reverse -369 -387 11.079 0.295
NP_441982.1_6 Forward -392 -383 14.2042 0.274
NP_441982.1_6 Forward -130 -121 14.2042 0.274
NP_441409.1_8 Reverse -18 -37 9.42666 0.237
NP_441124.1_5 Forward -369 -359 13.1036 0.215
NP_440040.1_8 Reverse -8 -27 23.1564 0.0262
NP_440040.1_8 Reverse -23 -42 5.20389 0.236
NP_442006.1_2 Reverse -161 -178 -18.1524 0.288
NP_442243.1_1 Forward -322 -304 -1.6532 0.279
NP_442906.1_9 Reverse -74 -93 8.45592 0.207
NP_441432.1_8 Forward -99 -90 3.34298 0.248
NP_441432.1_9 Reverse -352 -365 8.88924 0.284
NP_441333.1_1 Forward -37 -27 15.975 0.169
NP_441030.1_6 Forward -359 -340 11.5037 0.283
NP_439900.1_9 Reverse -128 -147 15.0432 0.198
NP_440426.1_7 Reverse -233 -252 2.26107 0.207
NP_442913.1_10 Forward -325 -306 -3.93378 0.221
NP_439956.1_7 Reverse -138 -157 0.884433 0.294
NP_440352.1_5 Reverse -5 -24 14.6025 0.14
NP_441126.1_6 Forward -132 -118 18.2149 0.218
NP_441329.1_3 Reverse -361 -371 15.8708 0.231
NP_441329.1_3 Forward -371 -361 13.075 0.266
NP_441329.1_6 Reverse -23 -42 -1.76702 0.293
NP_441895.1_10 Forward -362 -343 -19.1751 0.282
NP_440772.1_8 Forward -186 -167 7.37428 0.284
NP_442546.1_6 Reverse -31 -50 15.135 0.272
NP_442028.1_1 Forward -39 -26 8.65605 0.281
NP_442028.1_1 Reverse -374 -387 6.65072 0.298
NP_441009.1_4 Reverse -159 -178 9.53756 0.3
NP_440400.1_1 Forward -196 -177 -2.95123 0.288
NP_442193.1_1 Reverse -158 -176 8.67227 0.264
NP_441508.1_1 Forward -125 -106 11.5187 0.239
NP_441508.1_4 Reverse -236 -250 12.903 0.299
NP_441541.1_1 Forward -379 -361 7.25937 0.136
NP_440212.1_9 Reverse -367 -386 5.84723 0.169
NP_440212.1_9 Forward -386 -367 3.54061 0.214
NP_439974.1_1 Forward -72 -53 17.6007 0.184
NP_442899.1_4 Reverse -34 -50 13.0375 0.232
NP_442402.1_4 Reverse -112 -131 -7.57277 0.276
NP_441848.1_4 Forward -134 -118 8.79206 0.288
NP_441848.1_4 Reverse -17 -33 7.93263 0.288
NP_441084.1_6 Forward -207 -193 10.6046 0.234
NP_442679.1_1 Reverse -19 -38 -5.01543 0.288
NP_440805.1_8 Reverse -365 -384 13.8641 0.221
NP_441697.1_5 Reverse -366 -385 8.25963 0.142
NP_441697.1_5 Reverse -240 -259 -6.54162 0.232
NP_441697.1_5 Reverse -187 -206 -8.92892 0.268
NP_441697.1_5 Forward -386 -367 -9.2154 0.268
NP_441697.1_5 Reverse -367 -386 -9.2154 0.268
NP_441028.1_6 Reverse -383 -393 5.19112 0.265
NP_441028.1_6 Reverse -121 -131 5.19112 0.265
NP_441527.1_4 Forward -126 -107 -5.01375 0.194
NP_441527.1_4 Reverse -25 -44 -8.83343 0.251
NP_441527.1_4 Reverse -26 -45 -9.69285 0.261
NP_441527.1_4 Reverse -18 -37 -11.0297 0.278
NP_441527.1_4 Reverse -21 -40 -12.7486 0.293
NP_440063.1_4 Forward -382 -363 18.5726 0.13
NP_442673.1_7 Forward -38 -19 14.3711 0.192
NP_441815.1_6 Reverse -119 -138 5.89851 0.187
NP_440480.1_8 Reverse -258 -271 21.2588 0.231
NP_441286.1_1 Forward -223 -211 -6.05754 0.245
NP_440404.1_9 Reverse -14 -33 11.8883 0.209
NP_440907.2_8 Forward -221 -211 10.0093 0.103
NP_442842.1_2 Forward -150 -131 17.404 0.0643
NP_442238.1_7 Reverse -358 -377 5.80018 0.298
NP_442615.1_1 Reverse -80 -98 -6.96235 0.271
NP_440855.1_3 Reverse -82 -101 6.39016 0.274
NP_442090.1_2 Forward -379 -360 11.3154 0.239
NP_441237.1_9 Forward -221 -211 12.5664 0.112
NP_442930.1_1 Forward -25 -15 12.3692 0.239
NP_440458.1_1 Reverse -56 -75 7.86593 0.105
NP_440457.1_1 Reverse -170 -182 -1.04266 0.289
NP_442680.1_5 Reverse -17 -36 3.68677 0.227
NP_441489.1_3 Forward -304 -290 16.9137 0.172
NP_442514.1_5 Forward -348 -329 2.35861 0.17
NP_442514.1_5 Forward -272 -253 -0.197979 0.182
NP_442862.1_3 Forward -374 -357 6.43035 0.267
NP_440191.1_6 Reverse -101 -115 14.6219 0.294
NP_442451.1_7 Reverse -21 -40 11.2092 0.192
NP_441635.1_1 Reverse -367 -386 9.59652 0.236
NP_441207.1_7 Reverse -32 -46 16.6132 0.179
NP_441207.1_7 Reverse -17 -31 8.96496 0.282
NP_441207.1_7 Reverse -15 -29 8.67452 0.282
NP_440216.1_9 Forward -338 -329 5.40793 0.294
NP_441008.1_4 Forward -168 -149 16.7111 0.295
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value

Expression profile

Sequences

Promoter

TGTGCCGCTGGTGAAAAAAAATTATTCAGTTTTTGAAAAATTGGGACAAATCATTAGCTTGCCCAGTGAAAAAAGTGAACCGGATACCTTTGCCAAAATGACTCAAATATTAGCCCTGAATTATAAATATCGCCTTTCCTTTGGACAATTTGAAGACTTGTTGGGCATGATGAAACGTTGGTATCGACCCTATCAAACCATTATCAACATCCGTGAAACCCATCCACCTCAGCAGTATCGACAACCAGACCAATTTCAGGATTTGATTGCTGGTGAAAAAGTTTATTTAAAGTATAGAAACTGGCTAACGGATAAAAAATCTGGCATGGTATTTTTAGATTTTGAAGACGAAGATTGATTGATTTTTTCGTTTTTTAATTATTCCCTTGCTAATATTATT

CDS

ATGAACTTTTATATTGCTCAAGCTAAGCCTTCGCCTTCTCCCGAAACTGAGACAGATCAATCATTTTGGGACAGAATCAAGTCTTTACTCAACTTTGCCCAAAACAAGCCTGCAGATAAGATTAATCAACAGTTACAAGACCGCTACCATGGCATTATTCCCCCAGAAGAATTACAAGATAAAATCACTGCTGGAGAAAGGGAGGCATTGGCACAACAACTAAGTGAAGGCGGGGAAATGAATTTGGATGCCATCCGAACCGAAGGGTCAGGGGCAGAACTAGATGCTAAACTTAACCAGATTGTCGCCATTGGTGGGGAAAATTTAGACGGAAGTGGTAGTGGTACTTTAAATTTCAGTAGTCCCTATGTTTTTGGCGGTGGATTAGTCGGCTTGCTGGTGTTGGTATGGTGCCTGCAATCTCTGAATACTTGGTCAAATTTACGGGAAAAATTGATGGGGGAAGAGGGAGTCTATTATCAAATTTTAGAAAAGTTTGGCAAAGCTAAACCTAAGGTTTCTGAAAGTGATTTATTTCTCTATAACAAAGCTTTGGTGGAGTTAGAAAAGCAGGCTAAAAAAGCTATCAGTATTGACAACGACAAATTTAGCAGTAATGAATTTCTTGTTTTTGCTAAAATCCGCTATTCATTCAACAATGATGTAGGGGATTACCAAGGCTTAAAAACTTACTTACAAACTTTACAATCCGCTATTAAAGCTCAGGCTAGCTATTTAATTTTGGGGCAGGTGGAAAGCAGTTGTAGGGGAACGAAACAGCAACAGTTTTATGATTTTTGCCATCAATTACTCCATGATGATCTATCTGGGCAAGAACTGCGGCTTCAAGTCAAAGAAAAGCTTGAAGAAGTACTCAGTGTTGCTAAAACTGATGTAGGAAAAGCTAACTTAGAAAAGTATGCAGATGAAATTGGGAGGCTAGCAGATGATCCCCAGGCGATCGCCATTATGAATCGGTTTAAGGGAGAGCAAGAGGACGATTACGCCACAATGAAAAAGGTGGTAGATATTATCGGTTGTTTCAATCAGGAAGAAGTTAGTGATCGTCGTATTGTTATGCACACGACCATGGAACATTACGACGATTTTGAACACCTAGCAGACATTATTGACTTGCCAGAAGGAAAGCGGAGTCCTGATACCTATTCTCGTCTGTTACAGTATCTAGCCCTAGAACAGCGTCACCAATGGTCTTTTCTGCAATTTCAAAATTTGGTGGAGGTTTTACGACAATGGCACAAGCCCTTCCGGGCAATTGTCAATATTCGTCAAAAATACCCTGGGACAGAATTCCGTCGACCAGCAATTTTTAAGGAACCCATTGCCGGTTTAACTTTGTACGAAAAGCATCGCAATGCCTTGATGGATAATAAGACCGGCCACAGTTTTATTGCTTTTGAAGATGAAGGGGATGACTCAGAAGATTTGACCGCAATCCCCATAGCGCCAATTCCTTCTTAG

Protein

MNFYIAQAKPSPSPETETDQSFWDRIKSLLNFAQNKPADKINQQLQDRYHGIIPPEELQDKITAGEREALAQQLSEGGEMNLDAIRTEGSGAELDAKLNQIVAIGGENLDGSGSGTLNFSSPYVFGGGLVGLLVLVWCLQSLNTWSNLREKLMGEEGVYYQILEKFGKAKPKVSESDLFLYNKALVELEKQAKKAISIDNDKFSSNEFLVFAKIRYSFNNDVGDYQGLKTYLQTLQSAIKAQASYLILGQVESSCRGTKQQQFYDFCHQLLHDDLSGQELRLQVKEKLEEVLSVAKTDVGKANLEKYADEIGRLADDPQAIAIMNRFKGEQEDDYATMKKVVDIIGCFNQEEVSDRRIVMHTTMEHYDDFEHLADIIDLPEGKRSPDTYSRLLQYLALEQRHQWSFLQFQNLVEVLRQWHKPFRAIVNIRQKYPGTEFRRPAIFKEPIAGLTLYEKHRNALMDNKTGHSFIAFEDEGDDSEDLTAIPIAPIPS