Your browser is old and dusty. Try Google Chrome!

Details for slr1567

ORF slr1567
Accession NP_442895.1
Symbol
Category unknown protein
Definition Unknown
Regulatory function No
External resources CyanoBase, KEGG, NCBI

Promoter profile

Table filtering
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value
NP_442272.1_6 Forward -168 -154 17.6002 0.285
NP_442752.1_4 Reverse -207 -214 5.54565 0.194
NP_441812.1_2 Forward -158 -139 14.0608 0.226
NP_441675.1_4 Reverse -154 -173 10.7175 0.182
NP_440061.1_9 Reverse -121 -135 5.70218 0.275
NP_442062.1_3 Reverse -74 -93 -2.0655 0.265
NP_441043.1_10 Forward -80 -66 11.996 0.296
NP_440304.1_4 Forward -135 -125 3.42162 0.299
NP_441200.1_4 Forward -148 -129 13.7658 0.156
NP_442742.1_1 Reverse -174 -193 13.9625 0.213
NP_442889.1_8 Reverse -367 -381 2.94893 0.295
NP_442706.1_5 Forward -340 -321 15.8426 0.233
NP_441327.1_1 Forward -289 -270 4.79003 0.262
NP_441837.1_1 Reverse -321 -340 25.3688 0.0067
NP_441077.1_6 Forward -292 -276 2.22343 0.288
NP_441846.1_10 Forward -143 -124 -13.4719 0.206
NP_441029.1_5 Reverse -381 -400 22.1878 0.0226
NP_440184.1_10 Forward -237 -218 15.0432 0.171
NP_441317.1_4 Forward -22 -8 9.27298 0.297
NP_442486.1_4 Forward -170 -151 13.8641 0.167
NP_442816.1_7 Forward -233 -214 9.69201 0.233
NP_442690.1_1 Forward -35 -16 -8.65367 0.189
NP_442690.1_1 Forward -165 -146 -9.93197 0.207
NP_442690.1_1 Reverse -280 -299 -16.0285 0.283
NP_442571.1_9 Forward -327 -308 14.0608 0.146
NP_442002.1_1 Forward -152 -134 -10.6006 0.296
NP_441424.1_2 Reverse -258 -277 13.7027 0.168
NP_440174.1_2 Reverse -190 -209 15.5357 0.244
NP_440569.1_6 Reverse -180 -199 1.37609 0.288
NP_440569.1_10 Forward -184 -165 10.9334 0.219
NP_441079.1_7 Forward -292 -273 -0.0996487 0.195
NP_442500.1_8 Reverse -15 -29 13.3598 0.198
NP_442288.1_4 Reverse -50 -64 18.4416 0.199
NP_441556.1_7 Reverse -113 -132 -1.37794 0.3
NP_443049.1_6 Reverse -206 -216 12.4217 0.24
NP_442029.1_6 Forward -149 -130 10.1275 0.182
NP_442933.1_2 Reverse -43 -61 6.59093 0.269
NP_442554.1_4 Reverse -144 -163 16.5191 0.122
NP_442167.1_1 Reverse -214 -233 16.2241 0.207
NP_440464.1_10 Forward -215 -205 15.0135 0.169
NP_441956.1_7 Reverse -82 -101 16.1257 0.208
NP_441764.1_6 Reverse -206 -217 18.7416 0.234
NP_441764.1_8 Reverse -215 -225 13.4162 0.284
NP_441764.1_8 Reverse -151 -161 10.7365 0.3
NP_442719.1_2 Forward -270 -252 -3.42315 0.2
NP_442719.1_2 Reverse -246 -264 -11.3879 0.291
NP_441612.1_2 Reverse -151 -161 8.83972 0.21
NP_441114.1_3 Reverse -178 -187 7.37455 0.239
NP_441458.1_8 Reverse -274 -293 1.52325 0.3
NP_441819.1_5 Forward -303 -284 13.4162 0.218
NP_441574.1_1 Forward -197 -178 -4.91709 0.255
NP_442347.1_2 Forward -215 -206 17.7976 0.056
NP_442645.1_2 Forward -194 -175 -20.1584 0.288
NP_442317.1_6 Forward -398 -379 2.94938 0.267
NP_441633.1_3 Reverse -122 -135 2.2809 0.1
NP_442998.1_8 Reverse -376 -395 15.7316 0.218
NP_442334.1_2 Forward -143 -126 -14.0225 0.297
NP_441229.1_10 Reverse -173 -192 -0.787193 0.288
NP_440709.1_1 Forward -235 -216 3.63691 0.208
NP_442158.1_4 Forward -315 -305 12.0747 0.259
NP_442158.1_4 Forward -90 -80 11.9764 0.26
NP_441261.1_6 Reverse -212 -231 17.1382 0.195
NP_440748.1_5 Reverse -179 -198 -1.96717 0.271
NP_440306.1_8 Forward -61 -42 0.490334 0.204
NP_440306.1_8 Forward -168 -149 -2.06626 0.241
NP_442054.1_1 Forward -133 -114 5.70265 0.148
NP_441340.1_9 Reverse -215 -225 12.7863 0.22
NP_441340.1_9 Reverse -389 -399 8.54444 0.256
NP_441340.1_9 Forward -365 -355 8.15881 0.256
NP_440146.1_1 Forward -228 -210 18.3364 0.0836
NP_440586.1_8 Reverse -371 -378 7.02027 0.279
NP_442959.1_5 Reverse -166 -185 5.11266 0.289
NP_439937.1_9 Reverse -130 -147 -10.7782 0.233
NP_441657.1_5 Forward -196 -177 3.24438 0.142
NP_439977.1_5 Reverse -118 -137 -0.885524 0.236
NP_439977.1_6 Reverse -305 -323 15.4571 0.286
NP_440267.1_2 Reverse -66 -80 6.29216 0.236
NP_442572.1_2 Reverse -126 -145 8.75091 0.29
NP_441898.1_1 Forward -379 -360 16.2241 0.177
NP_440350.1_5 Forward -397 -378 -7.27704 0.299
NP_440600.1_1 Forward -295 -276 17.9998 0.0949
NP_440600.1_9 Reverse -277 -296 10.6469 0.297
NP_440575.1_1 Forward -225 -206 -2.75457 0.294
NP_442818.1_3 Forward -268 -251 1.21881 0.234
NP_442701.1_2 Reverse -14 -32 -1.55415 0.282
NP_442710.1_7 Forward -282 -263 4.11821 0.147
NP_442710.1_7 Reverse -15 -34 -8.66439 0.299
NP_443064.1_6 Reverse -383 -393 10.4338 0.153
NP_442578.1_5 Reverse -130 -149 0.491109 0.271
NP_440220.1_4 Reverse -181 -200 0.195343 0.256
NP_440544.1_5 Forward -158 -151 14.5681 0.264
NP_442219.1_9 Forward -215 -206 1.76968 0.298
NP_440314.1_9 Reverse -125 -144 -10.4236 0.298
NP_441086.1_3 Forward -240 -221 20.553 0.0485
NP_442366.1_5 Reverse -204 -214 11.8776 0.156
NP_440296.1_6 Reverse -274 -292 14.8032 0.283
NP_441966.1_7 Forward -339 -320 2.16195 0.197
NP_441851.1_6 Reverse -72 -91 15.013 0.203
NP_441851.1_10 Forward -134 -124 4.79825 0.247
NP_442515.1_1 Reverse -206 -220 -1.67204 0.26
NP_441982.1_6 Reverse -10 -19 14.9681 0.274
NP_441046.1_2 Reverse -321 -340 6.58763 0.221
NP_442689.1_8 Forward -161 -144 -6.54933 0.285
NP_441124.1_5 Forward -177 -167 11.0983 0.267
NP_441124.1_5 Reverse -389 -399 10.5254 0.286
NP_440040.1_8 Forward -296 -277 14.1801 0.134
NP_440040.1_8 Forward -295 -276 9.7875 0.203
NP_442038.1_1 Forward -161 -142 -0.000545616 0.278
NP_440793.1_1 Forward -397 -383 10.0287 0.293
NP_440526.1_3 Reverse -125 -136 9.00628 0.105
NP_441432.1_9 Forward -168 -155 14.9975 0.14
NP_441432.1_9 Reverse -279 -292 8.69532 0.287
NP_441432.1_9 Forward -28 -15 8.21054 0.292
NP_441333.1_1 Reverse -281 -291 12.1619 0.241
NP_441057.1_3 Forward -169 -150 -12.5869 0.255
NP_442010.1_9 Reverse -122 -136 13.4703 0.182
NP_442400.1_10 Reverse -16 -29 13.2397 0.191
NP_441968.1_1 Reverse -306 -314 14.3753 0.286
NP_443040.1_1 Reverse -217 -231 10.1839 0.291
NP_441329.1_1 Reverse -277 -296 7.4002 0.236
NP_441329.1_6 Reverse -377 -396 -2.81744 0.294
NP_440671.1_1 Reverse -214 -233 5.26973 0.26
NP_442028.1_1 Forward -224 -211 7.70113 0.289
NP_440590.1_4 Forward -191 -178 -1.849 0.23
NP_440590.1_4 Reverse -177 -190 -5.48725 0.28
NP_441239.1_9 Reverse -129 -141 3.2839 0.289
NP_442669.1_1 Reverse -320 -339 10.0292 0.0319
NP_442669.1_1 Forward -241 -222 7.37428 0.0655
NP_442669.1_1 Reverse -111 -130 1.57275 0.221
NP_440219.1_1 Reverse -275 -294 13.3189 0.254
NP_441541.1_1 Reverse -278 -296 13.2754 0.0795
NP_442402.1_4 Forward -168 -149 7.76679 0.114
NP_441848.1_4 Reverse -383 -399 12.6117 0.199
NP_439948.1_2 Reverse -145 -163 15.9491 0.259
NP_442923.1_4 Forward -191 -172 4.42435 0.131
NP_442696.1_6 Reverse -128 -147 -12.3902 0.252
NP_442837.1_3 Forward -215 -208 6.52896 0.2
NP_442894.1_2 Reverse -295 -314 24.3855 0.00532
NP_440351.1_1 Reverse -135 -154 8.16093 0.0595
NP_441252.1_6 Forward -188 -181 11.6422 0.288
NP_440914.1_1 Reverse -79 -89 7.15123 0.249
NP_442533.1_1 Forward -150 -131 -10.522 0.234
NP_442597.1_5 Reverse -278 -297 15.708 0.241
NP_442203.1_3 Forward -66 -47 7.85273 0.257
NP_441028.1_6 Forward -159 -149 4.89613 0.275
NP_441028.1_6 Forward -215 -205 3.51951 0.292
NP_441527.1_4 Reverse -378 -397 0.90675 0.134
NP_441527.1_4 Reverse -16 -35 -2.14899 0.154
NP_441527.1_4 Reverse -377 -396 -2.91293 0.162
NP_441527.1_4 Forward -291 -272 -5.5867 0.204
NP_441527.1_4 Reverse -46 -65 -8.73794 0.25
NP_441347.1_9 Forward -229 -216 9.67988 0.295
NP_441602.1_6 Reverse -174 -193 16.4207 0.277
NP_441286.1_1 Reverse -123 -135 -6.05754 0.245
NP_442674.1_2 Reverse -260 -279 18.289 0.125
NP_440422.1_10 Forward -238 -219 6.24133 0.245
NP_442278.1_3 Forward -175 -157 12.9697 0.265
NP_441489.1_3 Reverse -147 -161 16.0543 0.172
NP_441496.1_1 Forward -98 -84 17.2957 0.265
NP_442862.1_3 Forward -160 -143 7.11867 0.258
NP_442862.1_3 Reverse -245 -262 4.85706 0.284
NP_441173.1_9 Forward -156 -148 10.9338 0.242
NP_442395.2_4 Forward -209 -190 11.5033 0.0907
NP_440127.1_4 Forward -190 -176 19.0758 0.139
NP_441635.1_2 Forward -295 -276 12.1748 0.241
NP_441105.1_3 Reverse -177 -196 -9.14533 0.284
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value

Expression profile

Sequences

Promoter

TAATTTTTGCTAATCCTCCTTTTTGATGGGACGGATAGGAACAATTGATTATCACTTCTAGACTCTTCCAACACATTCTCAGGCAATTTATCTTGGGAGTACTATTTTAAAAAATATCAATAAATCATATACATTTGGCAACATTAGCCCTAACTTAACCTAGAATGTGTTTACAAAGTTTTATTTTGATCCCCAAATCTCCTGACTAAGGCTTCGGCAATGCTAGGAAACTTTCACTCAGTTTTTCTCCAAATTTGGGGAGTCAGGGGGGCTTGCAAAACAGGCTCTTAATTAGCGGACTGATCAATTATTTGTCATTGGTTAATCAAGTGGTTTATATTTAATTGATTTATTCAGACCGGTTCAATATCTTTTGATCTATTTTTGACTATTAAAATAT

CDS

ATGAAACTTTTTCATTGGCTACTTTATTTCACCACGTTCAGTTTACCAGGAATAATTCCCTGCCCTGTTTTAGCCAATGAAGTTCTCAATTTTACTAACTTTACCCCTACCACGGCAGAATTAAATGATGACTTCCCATTGGAAAAGACAATCAGATTAGAGCCATTTATAGTAGAAAATATTGCCGATTTAAGAGCCGCTGAATCAAATCAAGAGCCATGGCAAACTTCCGTAGATTATTCCCATAGCTTGACCTCCAGCACCCTAACCACGGAGGATTTAAGGGGCCAGTCAACACAGTTGGTACAGCTTACAAGCCAAGCATTAACTGAGCCAACAAAAGAAGGAGAACAAGATTTTTTGCCAGCCATAACTCCAGAAAAAAGTTCCTATCCGGAGAGTATTACCCAACAGTCGACCAACACAGAAAATAGTGAACAGCTTAGCCCCAACCCAATAGCTGACACTGCCCAAAATGACGGTTGGCAAATTTTTATTACCCCCGGTGCCATCCTACCCATTAATGCCTATGGGTCAGCCAGAATTAGGAGAGTTCAGGGTGATTATCACCTTACCACTGCGGACATACTGGAAAAATTAACAGTTTATGCTGGGGGAAGAGTCGAAGCTTGGCACGGTAACTGGGGCATTATTTTGGATGGATTTTATTATAATTTGCAGGGAGCTACCACCAATCAACGGGACAATTTTACTGGCTTAGCATCTTTTAGTCCAATTAATTATTTACTCAACACAGATATCAATAATCGTTTGAATGGAATTAGTGACATTCTTGTCGACCAGTCTGATATTTTACAGCAAAAGAAAAGTGATATTAACCAAAGTCTAGACCAAATTCAATCTGAGTTTGAACTGGTGCGCAATGCAGCTCCCGATCGCCAGGAGTTAATGGCGGCGATCGCCTCAGCTTCGGCCAAAATTGAAGCATTGCAAGCCTTGGGTAATGCCATTGACCGGGAAGCTATTGGGGCTTGGGCGGAACAAATTAACGAACTGAAAAAGATGGTGGAGGAGGGCAACCTTGGGGAACGGGAAATCGAACAAAAATTAGCCCAACTCCAGACCGTCCTAGCTGCTGCCCAGGGTTTTCGGGACAATGCCATTGGTTCTATTGATCGTCTGGAGGACCGAGTGCAACAACGGGTGACGGAAATTCAAACCTTTGCTGCCCAGTTGCAAAACCTGAGGGAAGAAACTAGAGAATTGCTGGCCACATTGCCCCTCGAAGAAATTGACCGTCGGGATTTGGCCAAAATTGCCCTGGGGGGCCTAGATAAAATAAAGGAAATTGAGGGCGATCGGGACCGTTCCACTTTGGAAAATATCATCGACCGGATGGAAACTGCCCAGGATAAGTTGGAGGCAGTGCGTGCCTTACAGACGGAAATTCAAACGCGCATTGCTAATCTTCGTTCCAGGGAAGATCTAGGGGCATTGCAGAAAAAATTGGCGGAAACTAGGGAAAAAGTGGGACAAGTGCGGGAGGCGATCGCCAATCTAGAGAAAATTAAGGATTCCCATCTAGGGGAAATTATTCAAATCCTCCAAGACAGTAATGCCAAGGAAAACTTGATTCAATTGCAAGAAGCACTGGCCAAGTTGCAATCGCTCAAAAATAATGCAAATTTTGCCGATGCCTTACAAGATTTAGCCAAACTAGACCAAATTTTGGCCAATGAAGAGCAAGTAATTGCCGCCATTCGGACTGAACTTTACGGGGCAGGGCAACGGGATTTAACCATTGATACCAACACCGAGCTATCCGTCAGCGAAACTACCGTTGATCTAGCCATTAGCTACCATTTTGGCGACGCCCGTCCTGTTTACGGTTCAGGAAGCCAGAGCAGAAGTTATCCCCAGTGGTGGTTTGAACCCTACATCGGAGCCAGGTTGATCAATCTCAGCTTTGCCCTGGACCAGACCACTAACTACCGCTATAACAGCTCCCTAGTTTCCCTGGCGGGACAATTCCAAATTAATGAAACCGCTAGCCGCACTTGGATTAATCCCTTAGTGGGGGGAAAATTGGGGGTGCAGTTGACGGATACTTTGGCCCTTTGGCTCCGGGGGGATGTGTCCGGCTTTGACCTATCGGGGGAGGCGGATTGGAATTGGAACGCCATTTTAGGACTAGATTACTATGTAAGAGAAAATGTGGCCATCCAGCTAGGTTACAAATTTTATAGTTTGAAGTATGGACAGGGCAGTGGCGACGATGGTTTTGATTTTTCCCTGAATTTGAATGGCCTCTATTTGGGTTTGACCCTAAGGCTTTAG

Protein

MKLFHWLLYFTTFSLPGIIPCPVLANEVLNFTNFTPTTAELNDDFPLEKTIRLEPFIVENIADLRAAESNQEPWQTSVDYSHSLTSSTLTTEDLRGQSTQLVQLTSQALTEPTKEGEQDFLPAITPEKSSYPESITQQSTNTENSEQLSPNPIADTAQNDGWQIFITPGAILPINAYGSARIRRVQGDYHLTTADILEKLTVYAGGRVEAWHGNWGIILDGFYYNLQGATTNQRDNFTGLASFSPINYLLNTDINNRLNGISDILVDQSDILQQKKSDINQSLDQIQSEFELVRNAAPDRQELMAAIASASAKIEALQALGNAIDREAIGAWAEQINELKKMVEEGNLGEREIEQKLAQLQTVLAAAQGFRDNAIGSIDRLEDRVQQRVTEIQTFAAQLQNLREETRELLATLPLEEIDRRDLAKIALGGLDKIKEIEGDRDRSTLENIIDRMETAQDKLEAVRALQTEIQTRIANLRSREDLGALQKKLAETREKVGQVREAIANLEKIKDSHLGEIIQILQDSNAKENLIQLQEALAKLQSLKNNANFADALQDLAKLDQILANEEQVIAAIRTELYGAGQRDLTIDTNTELSVSETTVDLAISYHFGDARPVYGSGSQSRSYPQWWFEPYIGARLINLSFALDQTTNYRYNSSLVSLAGQFQINETASRTWINPLVGGKLGVQLTDTLALWLRGDVSGFDLSGEADWNWNAILGLDYYVRENVAIQLGYKFYSLKYGQGSGDDGFDFSLNLNGLYLGLTLRL