Your browser is old and dusty. Try Google Chrome!

Details for sll0779

ORF sll0779
Accession NP_442652.1
Symbol
Category unknown protein
Definition Unknown
Regulatory function No
External resources CyanoBase, KEGG, NCBI

Promoter profile

Table filtering
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value
NP_441098.1_3 Reverse -28 -47 -4.01355 0.28
NP_442173.1_1 Reverse -18 -26 5.13263 0.226
NP_441812.1_1 Reverse -115 -129 14.3553 0.212
NP_442062.1_8 Reverse -17 -27 3.42162 0.272
NP_440761.1_9 Reverse -20 -39 10.4225 0.212
NP_441781.1_10 Reverse -265 -284 17.6007 0.28
NP_442742.1_9 Forward -93 -74 1.76941 0.177
NP_442245.1_8 Reverse -249 -268 16.6174 0.263
NP_441738.1_2 Forward -24 -17 10.0685 0.125
NP_442136.1_4 Reverse -119 -138 7.4718 0.295
NP_442920.1_1 Forward -291 -272 22.8778 0.0132
NP_441792.1_5 Reverse -106 -122 10.0883 0.234
NP_440438.2_8 Reverse -243 -262 1.76941 0.262
NP_443018.1_3 Reverse -18 -25 9.77388 0.118
NP_441950.1_7 Reverse -222 -241 -9.14533 0.293
NP_442496.1_5 Reverse -89 -107 4.73903 0.289
NP_442321.1_1 Reverse -43 -62 -7.4737 0.262
NP_442376.1_6 Reverse -193 -212 5.70265 0.18
NP_440138.1_6 Forward -215 -196 2.6536 0.262
NP_441099.1_8 Forward -39 -21 16.2429 0.141
NP_441916.1_7 Forward -26 -16 4.10993 0.19
NP_441725.1_5 Forward -134 -124 -1.19994 0.294
NP_001035871.2_7 Forward -348 -338 12.0747 0.272
NP_001035871.2_7 Reverse -15 -25 11.6814 0.287
NP_442933.1_10 Forward -26 -17 5.40793 0.19
NP_440576.1_2 Reverse -236 -255 8.25926 0.269
NP_442313.1_3 Reverse -25 -44 7.66927 0.25
NP_442313.1_3 Reverse -63 -82 6.58763 0.258
NP_443009.1_5 Forward -27 -16 3.8931 0.274
NP_441865.1_3 Forward -336 -318 12.5072 0.287
NP_440279.1_2 Reverse -196 -215 11.1109 0.145
NP_441826.1_2 Reverse -52 -66 -3.147 0.283
NP_442719.1_3 Forward -362 -349 17.5216 0.292
NP_442542.1_2 Reverse -225 -238 6.1158 0.234
NP_442050.1_5 Forward -28 -18 9.81266 0.186
NP_440558.1_2 Forward -115 -96 -7.08038 0.287
NP_441557.1_4 Forward -368 -354 10.6193 0.291
NP_441574.1_1 Reverse -17 -36 -2.0655 0.224
NP_442965.1_2 Reverse -210 -229 -3.54046 0.255
NP_442594.1_8 Reverse -43 -62 2.65439 0.294
NP_440456.1_7 Reverse -93 -107 9.63603 0.294
NP_441559.1_8 Forward -331 -317 -7.57189 0.295
NP_440026.1_8 Reverse -40 -58 10.2456 0.271
NP_442950.1_1 Reverse -330 -349 -5.40875 0.255
NP_442959.1_5 Reverse -291 -310 7.07928 0.241
NP_441262.1_3 Reverse -17 -24 10.6589 0.0722
NP_443051.1_5 Forward -310 -291 10.0292 0.235
NP_441789.1_7 Forward -244 -225 -1.47628 0.251
NP_441789.1_7 Forward -241 -222 -2.26292 0.257
NP_441616.1_2 Forward -244 -225 -1.57384 0.27
NP_441877.1_9 Reverse -265 -282 7.217 0.272
NP_441877.1_9 Reverse -242 -259 1.41547 0.297
NP_442262.1_10 Reverse -18 -25 11.1505 0.115
NP_441689.1_5 Forward -28 -18 5.28945 0.273
NP_440282.1_2 Forward -242 -223 5.60432 0.295
NP_442126.1_9 Reverse -222 -241 15.1424 0.156
NP_440297.1_9 Forward -134 -124 4.79825 0.22
NP_441894.1_1 Reverse -108 -127 -2.36049 0.155
NP_442286.1_1 Forward -115 -96 9.93088 0.233
NP_441462.1_5 Reverse -224 -243 0.687771 0.296
NP_440936.1_10 Reverse -269 -288 3.67602 0.196
NP_440255.1_3 Forward -361 -351 17.7828 0.298
NP_442219.1_8 Forward -49 -30 6.33108 0.3
NP_441004.1_2 Reverse -86 -105 -4.52377 0.291
NP_441004.1_4 Reverse -224 -234 10.4031 0.254
NP_443029.1_9 Forward -383 -364 20.2556 0.121
NP_441115.1_4 Reverse -16 -34 11.6214 0.133
NP_441157.1_1 Reverse -367 -381 5.01387 0.257
NP_441982.1_6 Forward -261 -252 13.3448 0.274
NP_440396.1_10 Forward -53 -37 15.4958 0.151
NP_441124.1_5 Reverse -351 -361 11.0983 0.267
NP_441131.1_9 Reverse -189 -208 9.14423 0.215
NP_442624.1_3 Reverse -116 -130 14.1593 0.286
NP_441022.1_1 Reverse -338 -347 11.6421 0.274
NP_442913.1_10 Forward -245 -226 -5.99873 0.287
NP_440336.1_7 Reverse -275 -294 7.97315 0.285
NP_440118.1_5 Reverse -244 -263 5.40766 0.112
NP_441126.1_8 Reverse -228 -241 8.86907 0.291
NP_441888.1_7 Reverse -12 -26 2.06454 0.229
NP_442799.1_8 Forward -289 -270 6.91701 0.296
NP_441329.1_6 Reverse -321 -340 -1.86252 0.293
NP_441895.1_2 Reverse -112 -131 -17.8968 0.234
NP_442199.1_7 Forward -285 -266 10.6184 0.118
NP_440546.1_6 Reverse -45 -64 8.75091 0.253
NP_440462.1_6 Reverse -15 -25 3.51995 0.242
NP_442479.1_9 Reverse -118 -137 -11.8986 0.275
NP_442479.1_9 Reverse -43 -62 -12.1936 0.281
NP_440402.1_3 Reverse -37 -56 4.12936 0.276
NP_442402.1_4 Forward -230 -211 -8.45774 0.282
NP_441084.1_6 Forward -268 -254 10.1198 0.254
NP_441084.1_6 Forward -279 -265 9.53803 0.278
NP_442882.1_7 Reverse -10 -24 19.1735 0.24
NP_442837.1_8 Forward -35 -17 18.0137 0.261
NP_441701.1_3 Reverse -42 -59 8.49531 0.247
NP_441408.2_7 Reverse -43 -62 -0.000545616 0.228
NP_442541.1_10 Forward -205 -191 5.70218 0.248
NP_442322.1_4 Forward -243 -226 -9.99156 0.297
NP_442322.1_4 Forward -242 -225 -10.0899 0.298
NP_442269.1_10 Reverse -196 -215 4.42435 0.247
NP_441527.1_4 Forward -255 -236 -11.6982 0.284
NP_441059.1_10 Forward -213 -200 11.4257 0.275
NP_442072.1_9 Reverse -16 -34 -22.2037 0.225
NP_439899.1_1 Forward -368 -350 4.47933 0.264
NP_441021.1_1 Reverse -18 -37 -11.7019 0.272
NP_441993.1_1 Reverse -227 -246 10.8153 0.123
NP_442357.1_8 Forward -191 -172 5.01433 0.264
NP_442930.1_1 Reverse -354 -364 11.9759 0.242
NP_441332.1_4 Reverse -117 -136 11.7992 0.215
NP_441275.1_1 Reverse -242 -260 1.19912 0.253
NP_442703.1_9 Reverse -74 -92 6.214 0.244
NP_442703.1_9 Reverse -338 -356 3.75572 0.276
NP_441173.1_9 Forward -220 -212 11.8187 0.222
NP_440686.1_7 Forward -263 -244 16.2552 0.292
NP_440727.1_8 Reverse -155 -169 13.3805 0.296
NP_441635.1_1 Forward -310 -291 4.63094 0.272
NP_441207.1_7 Forward -364 -350 10.8044 0.253
NP_441207.1_7 Forward -280 -266 8.96496 0.282
NP_439962.1_8 Reverse -223 -242 9.93088 0.21
NP_440641.1_6 Reverse -326 -345 10.6192 0.272
NP_442116.1_6 Forward -136 -119 11.6067 0.197
NP_442116.1_6 Forward -298 -281 7.11854 0.265
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value

Expression profile

Sequences

Promoter

TTTACGACCCTAGTTGGAATAATCTTTTGGTCAACTGGGAAATTTTATTACTCCAAGGTTTTGTTTGCCTCGTAGTTATTTTCCTGTTCAAAAAAAGAGAGGATATTATTTGAGAATACTGAAAACAATTAACAAAGGCTGGTTAAAAAATGTCACGAACCACTAACCACTGCCCCATCTTTTTACAAAGCGCAAGAACCAGTCCAGCTTGCTAGAATCAGGGAGGTATTACAAATTCAGCTTTACAGATAGTATTTTACACGCAAACTATTGCACTATTTGCTTGGTGGTCCGTACCTATGCCCCAATTATTACTCCCAAAACTCGAAATCTTGAAACCACCCTTGTCACTAACCTCAATTTTCAAAGCCTGAATCAATCGCTGGACTGACTGCTAGTT

CDS

ATGGCAATTTCCGCACAAAGTTTCATTAATGTTGCCAATGAAAGTTTAGTCTCCACGCTGGCGATCGCCGCCTTGGGATTAAGCCTGTTAGTGATCCTAAGTTTGGCCGTAATCCAGTCCATTAACCGCCCTCTCCGTCGCCTTCAACAGCAAACCCAGGCCCTGCAAAAAAGTGAAGAACGATTCCGCTTCGCCCTCGAATCAACCGATACAAGTTGGTGGGATTGGGATATCAAAACCAATGAGGTGGATTGGTCAGACACCTTTGATGCCATGGTGGGCCGCGCCCCCAACTCCTACCCCAAAAATATTGCTTCCTTCTTAAGTTTTCTCCATCCCGACGACGTAGAACCCACCCGGGCAAAGTTATACGATTCCTTAGAAAATGGGATTCCCTATAAAACCGAATTTCGCTTTGTCCACCCCGATGGGACGATTCGTTGGATTATGGCCAGAGGTATGGTGCAACGGGATGCCAATGGCCAAGCCCTGCGGATGAGCGGCATTAACCTCGACATTACCGAGCAAAAACTTGCCGAAGCCGCCCTGAAAGAAAATGAAGCCACTCTCCGCCTGGCCCTCTCTGCCGAAACCGCCAATTGGTGGAAATGGGATATCGTCAACGACCAGATGTACTCAGCTCCCTCATTCCATGATTTGCTCGGCCGCCACGGGGATGAACTACCCACAACCTGGGCCGATGCCATTGCGCTGATTTACCCGGAAGACCGGGCCAAGGTGCAAACCGCAGTGGAAGCTACCCTAAATCACGACGCGCCCTATAGGGTTGAATTTCGGATGATTCCCCCCAATGGCCAAATGGTCTGGATTGCGGATTTGGCGGCCCTGGAGCGGGATGAAACCGGTCGGCCCATTCAACTCAGCGGGATTATGATTGACATTACTGAGCGTAAACAAATTGAAGAGGCTCTCCAAAAAAGTGGACAACGGTTGCGAATGACCCTGGAATCCACCTCCACCAACTGGTGGGAAAGGGATTTAATCACCGATCAAGCCGATTGGTCCGAGCAGTCCGATCATCTTTTGGGCTATACCCCCGACAGCTACGAGAAAAACCAAGACACTTTCTACAAATTAGTCCATCCCGACGATCGGGAGCACGTCCAGGCGGGGGTTAACTTAGCTATTGCCACCGGAGAACCCTATCAAGGGGAATTTCGCCTAGTCCAGGCCGACGGGAATTGTATTTGGATTTTAGGTACCGGCCACGTAGAGTATAACGAAGCCGGCCAACCGGTCAGAATGAGTGGCTTAAATATCAACATTACCCCGCTCAAAGAAGTGCAACTGGCTTTGGCTGAACGGGAAGCGATGATGCAAGCCCTATTTGATCAAGCCTCCCAATTTACCGCTCTGTTAACCCCCACCGGGAAAGTCGTCAAAGTGAATCAACGGGCCCTGGATTTTGCTGGCATTACGGTGGATGAGATTGTCGACCAAGATTTTTGGGAAACTCCCTGGTGGCAGGCATCCGAACAGCTCAAAGCTGACCTCAAATCCGCGATACACCAGGCCGCTCAAGGGATTCTGATTCGCTATGACGTAGAAAATTTGGGCAATAATGGGCAAAAAGTTATTTTGGATTTTTCGATTCGGCCCATCTACGACACCGACCAGCGGATAATTTTTCTCCTCTGTGAAGGACGGGACATTACCGACAAATTCCGCATACAAGAGGCCTTAGCAGAAAGTGAAGAACGCTTCCGGCAAACCTTCCAAACTACGGCCGTGAGTAGTGCACTGATTTCCTTAGATGGTAAATTTCTTGAGGTCAATCCCGCCTTTTGTGAGCTGTTGGGCTATACTTCCGATGAACTGCAAGACCATGATGTGGCAGAAGTAACAGATCCCAATTGGGTGCCATTCCAAGGAGACCTAACTCAACAACTGCTCAACCGCGAAATTATGGCCTATACCCAAGAACGCCGCTATCAACACCGGGATGGGCGTTGGATTTGGGGTCTGTTGAATGTCAGTTTGGTCCGAGATGCTCAACAACAACCGCTCTATTATGTCTGCCAAATTCAAAACATTGACCCGCTCAAACAAGCCCAAGAAAAACTCCAAGAAGTCAACATTGAACTGGAACGATTGACTCAAATTGATGGCCTCACCGGAGTTTATAATCGTCGGTTCTTTGACCAGGCCTTGGAACGGGAATGGCAAATTGCTTTTCGCGAAACTGAGTCCTTAACCTTGGTGATGTTGGACATTGACTATTTCAAACTCTACAACGATACCCTCGGCCATCAAGCCGGAGACCACTGTTTACGCATTGTCGCCGCCATTTTGCAAGAATCTGTCCATCGCACTTCAGACCTAGTAGCCCGCTATGGGGGAGAAGAATTTGCCTTAATTTTACCCAGAACCGATTTATCCGGCGCGGTTATCGTTGCCCAAAGGATTAAAACTTTGATGGATGCTAAAGCGATCTCCCATCCCACCTCTGAGATTGCTAATTATGTCACTGTCAGTATTGGGATTCATTGTGCTGTACCCCGGCCTGGATTGTCCTTGGCCTCTTGGGTAAAATGTGCCGATGATGCGCTCTATCAGGCCAAGAAACGGGGTCGGAATGGCTATTTTGTCCTCGAAGATACGTCAACTTCCCCAACTAAAGTTGACGAATTATAA

Protein

MAISAQSFINVANESLVSTLAIAALGLSLLVILSLAVIQSINRPLRRLQQQTQALQKSEERFRFALESTDTSWWDWDIKTNEVDWSDTFDAMVGRAPNSYPKNIASFLSFLHPDDVEPTRAKLYDSLENGIPYKTEFRFVHPDGTIRWIMARGMVQRDANGQALRMSGINLDITEQKLAEAALKENEATLRLALSAETANWWKWDIVNDQMYSAPSFHDLLGRHGDELPTTWADAIALIYPEDRAKVQTAVEATLNHDAPYRVEFRMIPPNGQMVWIADLAALERDETGRPIQLSGIMIDITERKQIEEALQKSGQRLRMTLESTSTNWWERDLITDQADWSEQSDHLLGYTPDSYEKNQDTFYKLVHPDDREHVQAGVNLAIATGEPYQGEFRLVQADGNCIWILGTGHVEYNEAGQPVRMSGLNINITPLKEVQLALAEREAMMQALFDQASQFTALLTPTGKVVKVNQRALDFAGITVDEIVDQDFWETPWWQASEQLKADLKSAIHQAAQGILIRYDVENLGNNGQKVILDFSIRPIYDTDQRIIFLLCEGRDITDKFRIQEALAESEERFRQTFQTTAVSSALISLDGKFLEVNPAFCELLGYTSDELQDHDVAEVTDPNWVPFQGDLTQQLLNREIMAYTQERRYQHRDGRWIWGLLNVSLVRDAQQQPLYYVCQIQNIDPLKQAQEKLQEVNIELERLTQIDGLTGVYNRRFFDQALEREWQIAFRETESLTLVMLDIDYFKLYNDTLGHQAGDHCLRIVAAILQESVHRTSDLVARYGGEEFALILPRTDLSGAVIVAQRIKTLMDAKAISHPTSEIANYVTVSIGIHCAVPRPGLSLASWVKCADDALYQAKKRGRNGYFVLEDTSTSPTKVDEL