Your browser is old and dusty. Try Google Chrome!

Details for sll0202

ORF sll0202
Accession NP_442153.1
Symbol
Category Cell division
Definition glucose inhibited division protein
Regulatory function No
External resources CyanoBase, KEGG, NCBI

Promoter profile

Table filtering
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value
NP_440557.1_1 Reverse -322 -341 6.78429 0.148
NP_440795.1_7 Reverse -362 -369 8.8889 0.188
NP_442272.1_2 Forward -149 -130 14.8486 0.173
NP_440897.1_6 Forward -370 -351 -4.62285 0.285
NP_441453.1_7 Reverse -228 -235 11.6422 0.298
NP_441098.1_3 Reverse -55 -74 -1.23814 0.269
NP_441098.1_3 Reverse -125 -144 -4.87489 0.28
NP_443002.1_5 Forward -347 -329 11.9164 0.242
NP_441925.1_2 Forward -330 -311 3.04771 0.262
NP_439957.1_10 Forward -227 -217 15.9097 0.278
NP_442827.1_8 Reverse -228 -247 -0.39464 0.226
NP_441434.1_1 Forward -80 -66 10.9932 0.233
NP_440447.1_1 Forward -235 -217 13.0972 0.125
NP_441713.1_1 Reverse -197 -216 -10.0303 0.19
NP_441792.1_5 Forward -353 -337 7.82668 0.298
NP_441327.1_1 Reverse -314 -333 3.63672 0.277
NP_441533.1_4 Forward -297 -280 15.5218 0.297
NP_443018.1_3 Forward -369 -362 4.56234 0.241
NP_443018.1_3 Reverse -362 -369 4.46401 0.244
NP_441182.1_5 Reverse -331 -350 7.66927 0.273
NP_442687.1_7 Forward -371 -361 7.45319 0.132
NP_442687.1_7 Reverse -235 -245 6.27322 0.175
NP_441077.1_2 Forward -318 -299 3.19856 0.251
NP_442946.1_6 Reverse -64 -83 15.8035 0.291
NP_442658.1_1 Reverse -359 -369 4.89613 0.292
NP_441317.1_4 Reverse -160 -174 12.5197 0.22
NP_441137.1_2 Reverse -329 -343 19.0131 0.145
NP_442836.1_5 Forward -213 -194 3.14605 0.243
NP_442816.1_7 Reverse -158 -177 3.67602 0.289
NP_442690.1_1 Forward -95 -76 -3.63879 0.142
NP_442690.1_1 Reverse -159 -178 -6.39206 0.166
NP_442690.1_1 Forward -333 -314 -9.63698 0.203
NP_442064.1_1 Forward -300 -281 -10.6203 0.259
NP_442396.1_5 Reverse -353 -366 7.98409 0.169
NP_442396.1_5 Reverse -387 -400 5.23083 0.292
NP_441406.1_3 Forward -99 -87 18.5252 0.235
NP_442172.1_1 Forward -322 -303 25.3585 0.00289
NP_442500.1_8 Forward -179 -165 9.88916 0.272
NP_440780.1_1 Forward -193 -174 6.63627 0.295
NP_442933.1_1 Reverse -41 -60 8.35512 0.253
NP_442933.1_1 Reverse -34 -53 6.63627 0.262
NP_442933.1_2 Forward -194 -176 14.0393 0.227
NP_442933.1_2 Forward -176 -158 7.54585 0.257
NP_442933.1_2 Forward -183 -165 6.11347 0.278
NP_440576.1_2 Reverse -174 -193 8.75091 0.252
NP_442970.1_3 Reverse -173 -191 14.8427 0.168
NP_442970.1_3 Forward -104 -86 14.6545 0.168
NP_441762.1_7 Reverse -360 -372 2.98891 0.0676
NP_440919.1_1 Reverse -230 -249 -6.09707 0.258
NP_441865.1_3 Reverse -162 -180 15.8504 0.225
NP_441865.1_3 Reverse -315 -333 14.1788 0.242
NP_441468.1_1 Reverse -362 -369 3.97235 0.277
NP_441016.2_5 Forward -177 -158 14.3549 0.256
NP_441876.1_9 Forward -240 -230 11.9759 0.269
NP_441637.1_9 Forward -35 -17 -2.63579 0.292
NP_442719.1_2 Forward -35 -17 -11.5846 0.292
NP_441612.1_2 Forward -337 -327 11.7441 0.21
NP_442808.1_1 Forward -371 -361 4.89613 0.185
NP_441878.1_6 Reverse -360 -370 -7.49312 0.231
NP_442267.1_4 Reverse -331 -350 6.88262 0.168
NP_442830.1_6 Reverse -336 -348 17.8369 0.251
NP_440276.1_2 Forward -184 -165 18.3146 0.142
NP_442347.1_2 Forward -240 -231 5.99792 0.201
NP_442998.1_5 Forward -265 -255 9.7148 0.236
NP_440899.1_8 Reverse -257 -276 1.57275 0.147
NP_442334.1_1 Reverse -224 -243 -7.76869 0.296
NP_441362.1_5 Reverse -293 -311 11.6194 0.231
NP_441559.1_8 Reverse -280 -294 -6.78525 0.279
NP_441395.1_6 Reverse -56 -75 13.3207 0.299
NP_440733.1_2 Forward -168 -150 12.5114 0.227
NP_440748.1_5 Forward -351 -332 -1.27885 0.267
NP_442386.1_9 Forward -371 -362 6.78414 0.219
NP_441340.1_5 Forward -369 -362 11.0522 0.0749
NP_440168.1_8 Forward -354 -335 1.57275 0.29
NP_442959.1_5 Reverse -312 -331 10.3242 0.224
NP_439937.1_9 Forward -371 -354 -10.3849 0.227
NP_441138.1_5 Reverse -165 -178 7.51014 0.258
NP_441293.1_3 Forward -146 -128 14.3258 0.291
NP_441293.1_3 Forward -157 -139 11.27 0.295
NP_440316.1_10 Reverse -360 -370 7.94484 0.245
NP_441018.1_7 Reverse -329 -348 12.8808 0.147
NP_441018.1_7 Reverse -317 -336 9.43923 0.223
NP_440530.1_6 Reverse -173 -187 15.0024 0.255
NP_442262.1_10 Forward -369 -362 7.90559 0.266
NP_441103.1_9 Reverse -223 -233 12.8802 0.278
NP_443036.1_1 Reverse -331 -350 10.815 0.263
NP_440999.1_2 Forward -347 -328 9.14423 0.285
NP_440873.1_1 Forward -183 -164 7.27595 0.235
NP_440237.1_5 Reverse -47 -61 20.6484 0.0466
NP_442277.1_7 Forward -55 -39 8.60108 0.175
NP_442277.1_7 Forward -180 -164 -0.852625 0.231
NP_440575.1_8 Forward -357 -338 -0.000545616 0.185
NP_440575.1_8 Reverse -323 -342 -6.49039 0.283
NP_442077.1_9 Reverse -316 -335 -6.49039 0.29
NP_442512.1_4 Reverse -59 -77 8.37728 0.278
NP_441304.1_10 Reverse -342 -351 14.946 0.164
NP_442710.1_7 Forward -167 -148 -5.39666 0.29
NP_442710.1_7 Forward -320 -301 -6.8383 0.294
NP_442637.1_7 Reverse -51 -70 1.0811 0.275
NP_442428.1_5 Reverse -362 -369 4.36568 0.271
NP_442120.1_10 Reverse -339 -358 -14.9469 0.289
NP_440673.1_3 Forward -288 -281 8.20058 0.234
NP_440728.1_1 Forward -49 -30 9.34008 0.286
NP_441982.1_6 Reverse -366 -375 10.3845 0.297
NP_442689.1_8 Reverse -163 -180 -3.30441 0.249
NP_442689.1_8 Forward -91 -74 -6.746 0.288
NP_442843.1_1 Forward -341 -322 -11.4069 0.291
NP_440431.1_4 Forward -167 -148 -9.02441 0.275
NP_440431.1_4 Forward -183 -164 -9.59736 0.287
NP_441031.1_10 Reverse -257 -276 13.764 0.286
NP_442729.1_7 Reverse -232 -250 5.52568 0.286
NP_442348.1_2 Reverse -344 -353 7.27622 0.28
NP_442443.1_4 Forward -174 -164 14.7292 0.216
NP_441333.1_1 Forward -305 -295 11.1133 0.283
NP_442624.1_3 Forward -172 -158 13.5693 0.286
NP_440708.1_6 Reverse -329 -348 -8.06369 0.255
NP_440352.1_5 Forward -288 -269 9.73562 0.289
NP_441943.1_5 Reverse -361 -380 14.6477 0.265
NP_442027.1_4 Reverse -29 -48 13.0342 0.269
NP_441329.1_1 Reverse -48 -67 8.6416 0.224
NP_441329.1_6 Forward -181 -162 1.38421 0.239
NP_441329.1_6 Forward -184 -165 0.90675 0.245
NP_441329.1_6 Forward -168 -149 -1.67153 0.293
NP_442404.1_9 Forward -210 -196 8.94708 0.289
NP_441044.1_4 Forward -356 -338 6.01734 0.223
NP_442943.1_1 Forward -319 -304 2.7228 0.298
NP_440204.1_5 Reverse -314 -333 17.1385 0.203
NP_442199.1_5 Forward -350 -331 -7.37537 0.293
NP_442140.1_3 Reverse -362 -372 7.25653 0.146
NP_442140.1_3 Forward -369 -359 3.91327 0.271
NP_441239.1_9 Forward -372 -360 3.08724 0.296
NP_440156.1_4 Reverse -254 -264 16.6958 0.176
NP_440900.1_9 Forward -45 -26 14.2574 0.222
NP_440546.1_4 Reverse -361 -371 10.046 0.109
NP_440546.1_4 Forward -370 -360 7.33119 0.246
NP_442402.1_10 Forward -210 -200 10.501 0.288
NP_441848.1_4 Reverse -314 -330 12.4208 0.206
NP_441848.1_4 Forward -175 -159 7.45517 0.288
NP_441848.1_7 Reverse -323 -342 -2.55791 0.269
NP_441084.1_6 Reverse -359 -373 12.3498 0.164
NP_442891.1_6 Forward -333 -314 18.1709 0.297
NP_442679.1_1 Forward -277 -258 -3.14714 0.25
NP_442829.1_2 Forward -178 -162 17.128 0.188
NP_441959.1_8 Reverse -66 -79 11.3123 0.286
NP_441011.1_8 Reverse -362 -371 9.04618 0.141
NP_442269.1_10 Reverse -322 -341 17.0107 0.113
NP_440816.1_2 Reverse -290 -309 12.5342 0.175
NP_441028.1_6 Forward -375 -365 9.71433 0.21
NP_441028.1_6 Forward -240 -230 3.8145 0.281
NP_441527.1_4 Forward -183 -164 2.33913 0.131
NP_441527.1_4 Forward -232 -213 -3.48588 0.167
NP_441527.1_4 Forward -177 -158 -4.15432 0.179
NP_441527.1_4 Forward -193 -174 -5.68219 0.206
NP_441527.1_4 Forward -174 -155 -5.77769 0.208
NP_441527.1_4 Forward -180 -161 -9.69285 0.261
NP_441527.1_4 Forward -178 -159 -10.3613 0.27
NP_441527.1_4 Forward -168 -149 -11.1252 0.278
NP_441527.1_4 Forward -235 -216 -11.9847 0.285
NP_440115.1_6 Reverse -233 -243 6.37155 0.186
NP_442674.1_2 Reverse -308 -327 10.8159 0.208
NP_442674.1_2 Forward -325 -306 7.27595 0.283
NP_441463.1_2 Reverse -174 -192 0.274547 0.277
NP_441463.1_2 Reverse -176 -194 0.0823269 0.282
NP_441463.1_6 Forward -355 -341 9.99138 0.242
NP_441401.1_4 Forward -179 -166 15.6539 0.163
NP_440358.1_8 Forward -325 -306 -1.08219 0.274
NP_440935.1_6 Reverse -156 -173 6.54559 0.267
NP_442090.1_2 Forward -307 -288 8.25963 0.281
NP_440766.1_5 Reverse -78 -90 8.7062 0.277
NP_440766.1_5 Reverse -366 -378 8.51522 0.277
NP_440422.1_10 Reverse -347 -366 8.17758 0.212
NP_440422.1_10 Reverse -170 -189 6.82221 0.245
NP_440798.1_1 Reverse -62 -80 17.4027 0.294
NP_442680.1_5 Forward -230 -211 3.3937 0.233
NP_442680.1_5 Forward -227 -208 1.04913 0.254
NP_441496.1_1 Reverse -321 -335 13.094 0.295
NP_441159.1_8 Reverse -212 -231 3.53858 0.236
NP_440478.1_10 Forward -372 -358 10.816 0.193
NP_440560.1_7 Reverse -207 -226 9.24175 0.237
NP_440091.1_1 Forward -249 -237 -0.846001 0.293
NP_441397.1_8 Forward -339 -326 16.3909 0.142
NP_441397.1_8 Forward -229 -216 12.1892 0.269
NP_441207.1_7 Forward -193 -179 9.83628 0.273
NP_440804.1_7 Reverse -115 -132 10.1662 0.234
NP_441105.1_3 Forward -353 -334 -5.70374 0.223
NP_440216.1_9 Forward -340 -331 8.25953 0.286
NP_440305.1_1 Forward -61 -47 16.7227 0.133
NP_440305.1_1 Forward -367 -353 15.0993 0.182
NP_442154.1_3 Reverse -62 -81 22.5834 0.0185
NP_442154.1_7 Reverse -101 -119 19.3335 0.168
NP_442564.1_10 Reverse -226 -240 12.6843 0.244
NP_440261.1_5 Forward -244 -231 -4.79893 0.17
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value

Expression profile

Sequences

Promoter

ATGGATCGACGTATAAACGATTCATTTTTCCGCCATAGCTCGACAAAATAAATGCCCCTGCCAGGGCAAAAATAATTGCTGAAATTATGGAAAGTTTTATATCTTTGCGAATTGATTGCGAAGAGGGAATATTAATGGGTAAATGGTTCTTAAGTAACGATTGACCCCAAGGGGAGTAAAAAAAAGCATAGGTTCCCCCCGCAATTAGAAAATATCTAAACAAAATAATAGCAAAAAATACAAGTATATAAATCCAAAATAAATGATCCATAAATTAGGCTAATAATGCCATAACAAGTCAATTAGTTAATATTTGTCTGAAATTCAGTTTAATTCTCTAAAAGTTGAACTAAAGACTAAAATATAGTTTTTAGCCCTGCTACCATTTTAGTGCGCCGCC

CDS

ATGACCCTTCGATCGCCAGTGGAATTCCAAGACCAATTTGATGTCATCGTGGTGGGGGCAGGCCATGCGGGTTGTGAGGCGGCCTTGGCCACGGCTCGGTTGGGCTGTCGCACCCTACTGTTAACCCTCAACTTAGACCGCATTGCTTGGCAACCCTGTAACCCTGCAGTGGGAGGGCCGGCTAAATCCCAGTTAACCCATGAAGTGGATGCACTGGGGGGGGAAATTGGCAAAATGGCCGACCGTACCTATCTGCAAAAGCGGGTGTTAAATATTTCCCGGGGGCCGGCGGTGTGGGCATTGCGGGCCCAAACGGATAAGCGGGAATATGCGGCGGTGATGAAAAATATCGTTGAAAATCAACCTAATCTATCCATTCGGGAAGGGATGGTGACGGATTTGGTGTTGGGGGACAATGATGAGATTCAAGGTGTGCAGACCTACTTTGGCGCTTGCTTTGGAGCCCAGTCGGTGGTGATTACGACAGGGACTTTCCTGGGGGGCAAAATTTGGATTGGTAATAAGTCCATGCCAGCGGGGCGGGCCGGCGAATTTGCGGCAGTAGGCCTAACGGAAACTTTGAATGAACTGGGCTTTGAAACTGGCAGGTTAAAAACGGGAACTCCGGCCAGGGTTGATCGGCGATCGGTAGATTATGACAAATTAGAGCCCCAACCCCCAGATGAACAGGTAAGTTGGTTTAGCTTTGACCCGGAAGTGTGGGTAGAGCGGGAGCAAATGAATTGTTATTTGACCAGAACAACAGCTAAGACCCACCAATTAATTAAAGATAATCTCCATTTATCTCCCATTTATGGCGGTTTTATTGACTCTAAGGGGCCCCGTTATTGTCCTTCCATCGAAGATAAAATTGTTCGTTTCGCTGACAAAGAAAGTCACCAAATTTTTATCGAGCCGGAAGGTCGAGACATTCCTGAATTGTATATTCAAGGTTTTTCCACGGGGCTACCGGAAAATGTGCAATTGGCCATGCTACAAACTCTACCGGGGTTGGAAAATTGTGTCATGTTGCGCCCCGCTTACGCAGTGGAATACGACTTTTTACCGGCTACCCAGTGTTATCCCAGTTTGATGACCAAAAAAGTGGCAGGACTATTTTGTGCTGGGCAAATTAACGGCACCACTGGCTATGAAGAAGCGGCGGCCCAGGGTCTGGTGGCGGGGATCAATGCGGCCCGTCATTGTCAAGGAAAATCATTGATCATCTTCTCCCGGGAGGGAAGTTATCTGGGTACATTAATTGATGATTTATGCACCAAAGATTTGCGGGAACCCTACCGGATGCTCACCAGCCGTTCCGAGTACCGCTTAATTTTACGTTCCGACAATGCCGATCAAAGGTTAACCCCTCTGGGAAGGGAAATTGGCTTAATTGACGATCGCCGTTGGGACCTATTCCAAACCAAACAAGCTAACATCACCGCCGAAAAAGAAAGACTGTACAGTACCCGCATCAAAGAGCAAGATGCAGTGGGTAAAGAAATTGTTGATTATACCCAACAGAAAATTAAAGGCTCCATTGTGCTGGCGGAGTTACTACGACGACCTGGATTTCATTATCCAGATTTAGAAAAATTTCAGTTGGGTAACGAGGAATTAAAACCGGAGGAAAAAACCAGCGTGGAAATCGAAATCAAATATTCCGGCTACATTAAGCGGCAACAAACCCAAATTGAACAGGTGAGCCGCCATAGCCAAAAACGTTTGCCCCCCGGCTTAAATTACATGGCCATTGAAACCCTATCCATGGAAGCAAGGGAAAAACTAACCCAGTTCCAACCCCTCACCATTGGTCAAGCCGGTCGCATTGGGGGCGTTAACCCCGCCGATATCAATGCCCTCCTGGTTTATCTAGAAACTCAACTCAGGCGATCGGTTTCCCCCTGA

Protein

MTLRSPVEFQDQFDVIVVGAGHAGCEAALATARLGCRTLLLTLNLDRIAWQPCNPAVGGPAKSQLTHEVDALGGEIGKMADRTYLQKRVLNISRGPAVWALRAQTDKREYAAVMKNIVENQPNLSIREGMVTDLVLGDNDEIQGVQTYFGACFGAQSVVITTGTFLGGKIWIGNKSMPAGRAGEFAAVGLTETLNELGFETGRLKTGTPARVDRRSVDYDKLEPQPPDEQVSWFSFDPEVWVEREQMNCYLTRTTAKTHQLIKDNLHLSPIYGGFIDSKGPRYCPSIEDKIVRFADKESHQIFIEPEGRDIPELYIQGFSTGLPENVQLAMLQTLPGLENCVMLRPAYAVEYDFLPATQCYPSLMTKKVAGLFCAGQINGTTGYEEAAAQGLVAGINAARHCQGKSLIIFSREGSYLGTLIDDLCTKDLREPYRMLTSRSEYRLILRSDNADQRLTPLGREIGLIDDRRWDLFQTKQANITAEKERLYSTRIKEQDAVGKEIVDYTQQKIKGSIVLAELLRRPGFHYPDLEKFQLGNEELKPEEKTSVEIEIKYSGYIKRQQTQIEQVSRHSQKRLPPGLNYMAIETLSMEAREKLTQFQPLTIGQAGRIGGVNPADINALLVYLETQLRRSVSP